Högskoleutbildning

Examen

Teknologie Kandidatexamen med huvudämne Datavetenskap vid Mälardalens Högskola 2011

Mälardalens Högskola

CDT307 Examensarbete grundnivå, Datavetenskap, Grundnivå (15hp)

MMA121 Matematisk grundkurs (7,5hp)

MMA123 Algebra för ingenjörer (7,5hp)

MMA122 Diskret matematik (7,5hp)

CDT106 Programmeringsteknik med C (7,5hp)

CDT221 C# och objektorienterad programmering (7,5hp)

CDT104 Grundläggande webbdesign (7,5hp)

CDT223 Utveckling av webbapplikationer med .NET (15hp)

DVA106 Interaktionsdesign med .NET (7,5hp)

DVA303 Avancerad C/C++ (7,5hp)

CDT116 Introduktion till datavetenskap - Spelutveckling (7,5hp)

DVA306 Speldesign och Programvaruteknik (7,5hp)

DVA313 Programvaruteknik 2: Projekt grupparbete (7,5hp)

DVA204 Spelutveckling med XNA (7,5hp)

CDT107 Datastrukturer, algoritmer och programkonstruktion (7,5hp)

CDT204 Datorarkitektur (7,5hp)

KIT301 Visualisering och skiss (7,5hp)

KIT173 3D-modellering - grundkurs (7,5hp)

KIT177 3D-modellering - fördjupning (7,5hp)

SHI116 Bland greker och romare i antikens värld (15hp)

CDT109 Linux (7,5hp)

DVA201 Funktionell programmering med F# (7,5hp)

Blekinge Tekniska Högskola

DV1137 Introduktion till spelprogrammering i C# med XNA (7,5hp)

Övrig utbildning

EPiServer Training Boot Camp (2011-12)